Eco Driving, Working & Heavy

Körsätt

Här kan du se de vanligaste felen en förare gör. Ett ändrat körbeteende i dessa exempel gör att du kan spara upp till 20% i bränsleförbrukning.

 

Förarens vanligaste fel:

 • Kör på 1:ans växel för länge
 • Hoppar ej över växlar
 • Ligger kvar på 2-3:ans växlar i st.f. att växla upp
 • Släpper gasen för sent
 • Gasar i onödan
 • Kör fram och stannar i de flesta situationer
 • Frikopplar tidigt för att stanna
 • Accelererar för långsamt
 • Går ned till 1:an i korsningar
 • Nyttjar ej motorbroms (nedväxling)
 • Använder ”spillgas” utan att veta om det
 • Utnyttjar inte höga växlar
 • Dålig planering/avsökning
 • Planerar körfältsbyte dåligt
 • Kör ej i med och motlut på ett riktigt sätt

Faktorer som påverkar din bränsleförbrukning är:
Fordonsvalet: Lönsamhet och investering beror till stor del på fordonsvalet, vilket även påverkar driftskostnaderna. Valet avgör i stor utsträckning också hur mycket energi och pengar man sparar och hur miljön påverkas.

Däcket: Däckets formförändring bildar rullmoståndet på kontaktytan mellan vägbanan och däcket och avgör i stor grad energiförbrukningen. Däckens livslängd beror på om lufttrycket är rätt. Kör vi med endast 80% av rätt tryck innebär det av vi endast får ut 80% av däckets livslängd.

 

Säkerhets- och fordonskontroll
Du skall dagligen kolla ditt fordon:

 • så att det är i absolut trafiksäkert skick
 • för att du i tid skall upptäcka eventuella fel
 • det är billigare att reparera innan felen hunnit förväras och det är lättare att reparera hemma än att bli tvungen till det ute på vägen.

 

Trafikens påverkan

I Sverige svarar vägtrafiken för ca 30 % av utsläppen av växthusgaser och merparten utgörs av koldioxid, dvs. 95 %. Låginblandning av etanol i bensin och övrig användning av alternativa drivmedel har medverkat till att utsläppen inte ökat i samma takt som tidigare men vägtrafiken är ändå den del som fortfarande ökar sin andel av utsläppt koldioxid.

 

HeavyEcoDriving

Kursupplägg
Utbildningen genomförs i två delar: praktik och teori. Praktiken genomförs i den typ av fordon som svarar mot kundens önskemål, lastbil eller buss, med eller utan automat/släp och omfattar 2 timmar.

 

Moment

 

1. Testkörning 1
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i ett fordon utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

3. Demonstration och instruerad övning
Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.

4. Testkörning 2
Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper.

5. Råd
Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren.
Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen.

6. Teori
Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.

7. Uppföljning
Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

Ring, maila eller fyll i formuläret här nedan.

Är du intresserad av att boka Eco Driving, Working & Heavy utbildningen?